Download algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Webshop: de online winkel van hondenmenu.nl waar producten en/of diensten worden aangeboden en verkocht aan klanten.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop doet via de webshop van hondenmenu.nl.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen hondenmenu.nl en de klant, die tot stand komt op het moment van aankoop.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van hondenmenu.nl.

2.2. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en Bestellingen
3.1. Alle aanbiedingen op de webshop van hondenmenu.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Bestellingen worden geplaatst door de klant via het bestelproces op de webshop. hondenmenu.nl bevestigt de bestelling per e-mail.

Artikel 4 - Prijzen en Betalingen
4.1. De prijzen op de webshop zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

Artikel 5 - Levering
5.1. Levering van producten geschiedt binnen de aangegeven termijn, tenzij anders vermeld.

5.2. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte leveringsinformatie. Bij incorrecte informatie kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6 - Retourneren en Garantie
6.1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de aankoop te ontbinden, conform de geldende wetgeving. Vriesproducten worden niet retour genomen.

6.2. Retourneren van producten is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie het retourbeleid op de webshop voor meer informatie.

6.3. Garantie op producten wordt gegeven conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1. hondenmenu.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortkomend uit het gebruik van de gekochte producten.

Artikel 8 - Intellectueel Eigendom
8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de webshop, inclusief teksten, afbeeldingen, en logo's, behoren toe aan hondenmenu.nl.

Artikel 9 - Toepasselijk Recht
9.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen hondenmenu.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 - Geschillen
10.1. Geschillen tussen hondenmenu.nl en de klant worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar hondenmenu.nl gevestigd is.